Ricerca rapida interpreti Richiesta preventivo on-line
Area soci riservata
Username

Password
Irina Dvizova

Via Francesco Crispi 9 - 50129 Firenze
Domicilio professionale: Firenze

Cell: (+39) 3393669853
Email: irina.dvizova@assointerpreti.it; dvizova@inwind.it

Lingua madre: RU

Combinazioni linguistiche:

IT > RU
RU > IT
EN > RU
LIT > RU
LIT > IT

YouTube
Facebook